Lidmaatschap

Na een kennismakingsbezoek kan je aangeven lid te willen worden van FGB en lever je het inschrijfformulier in. Je komt in het (email)adressenbestand en wordt op de hoogte gehouden van alle clubactiviteiten. Per 01-01-2019 bedraagt de jaarcontributie € 70,-. De contributie voor nieuwe, tussentijdse leden wordt vastgesteld voor de maanden die nog resteren in dat jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris, per mail of brief, voor 1 december van het lopende jaar

De FotoGroep Boekelo is aan gesloten bij de Fotobond Afdeling Twente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *