Wat doen wij

Clubmentor

Tijdens je kennismakingsperiode word je begeleid door een clubmentor bij wie je terecht kunt met vragen op fotografisch gebied en over clubactiviteiten. Om je fotografisch niveau te kunnen inschatten neem je wat fotowerk van jezelf mee om dit met je clubmentor door te nemen. Dit kan enkele keren worden herhaald om eventueel te zien of je fototechnisch mee groeit. Mogelijk kan de mentor adviseren eerst een (basis) fotocursus te gaan volgen.

Fotocursussen worden niet gegeven door FotoGroep Boekelo.

Clubbijeenkomsten & clubtrips

FGB komt als regel op de eerste maandag van de maand bij elkaar aan de Boekelose Stoomblekerij 15. We hebben op de clubavonden verschillende activiteiten: fotopresentaties en bespreken van ‘eigen werk’ door de leden zelf, workshops, thema- en infoavonden door gastsprekers. Sommige avonden gaan we op pad in groepjes of in clubverband om te fotograferen op locatie. Op eigen initiatief kennen we ook losse activiteiten.

Uitdrukkelijk wordt vermeld dat deelname aan welke clubactiviteit dan ook, geschiedt op geheel vrijwillige basis en geheel op eigen kosten en risico zijn. De vereniging, noch het bestuur kunnen aansprakelijk worden gesteld mocht er iets in fysieke dan wel materiële zin fout gaan. 

Kwaliteit boven kwantiteit & tweerichtingsverkeer

Fotogroep Boekelo streeft niet naar een zo groot mogelijk ledental, maar naar een club met actieve leden die niet alleen individueel plezier aan de fotohobby beleven, maar die ook samen activiteiten organiseren en beleven. Je kunt geen lid worden om alleen voor jezelf bezig te zijn, maar je moet ook van een ander willen leren, en omgekeerd. Ook jij moet iets inbrengen. Iedereen heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. De inzet als individueel lid én als totaal bepaalt wat we samen kunnen bereiken, zo stimuleren we elkaar, zodat de club als geheel een optimaal resultaat behaalt.

Zo houdt FGB elk jaar een eigen FotoGroep Boekelo Expo, hét visitekaartje van de club waarvoor alle leden fotowerk aanleveren. Wij willen laten zien waar we als fotoclub in zijn totaliteit toe in staat zijn.

Door enthousiaste deelname aan fotowedstrijden en -exposities, zijn we in staat een representatieve inzending samen te stellen voor deze belangrijke clubactiviteiten. Wij willen laten zien wat we als totale fotoclub doen, en niet alleen het werk tonen van enkele actieve leden. Wij verwachten daarom dat de leden zoveel mogelijk aanwezig zijn op de clubavonden, een duidelijke inbreng leveren en meedoen met zo veel mogelijk clubactiviteiten.

Eigen werk

Van alle leden wordt verwacht regelmatig niet eerder vertoond fotowerk mee te nemen ter bespreking onder de noemer ‘eigen werk’ en foto’s in te leveren voor wedstrijden en tentoonstellingen. De regel bij eigen werk is: maximaal twee foto’s, of een serie van drie met samenhang, in passe-partout op vrij formaat of gepresenteerd op een verzorgde manier. Geprint werk wordt vóór aanvang van de clubavond aangeleverd. Voor themaseries of presentaties is gelegenheid in de 3×30 minuten formule die in het programma een aparte plaats inneemt.

Het bestuur stimuleert een creatieve en verzorgde manier van fotopresentatie en wil niet strak vasthouden aan de passe-partout. Materialen, toepassingen, kleuren etc. zijn vrij. Voor de meeste (Bonds)wedstrijden is momenteel het formaat passe-partout 40×50 nog verplicht. Bij FGB zijn verschillende materialen tegen gereduceerde prijzen te koop.

Website – Clubprogramma, e-mail & website

Het programma, actualiteiten en clubactiviteiten zijn te raadplegen op de clubsite www.fotogroepboekelo.nl. Ook tentoonstellingen, wedstrijdinformatie, inleverdata en voorwaarden staan er op. Kijk dus regelmatig. Doe dat in elk geval vlak vóór de clubavond voor actualiteiten of bijzondere mededelingen!

Eigen werk op de clubsite

Elk clublid kan foto’s mailen naar de webmaster voor plaatsing op een persoonlijke pagina. Probeer jouw foto’s regelmatig te verversen.  Ook kunnen er links worden vermeld.

De tekstredacteur controleert de geschreven informatie op taal en stijl, want de clubsite is ook ons visitekaartje.

Meedenken en -doen.

Ieder lid wordt gevraagd mee te denken. Ideeën en voorstellen kun je voorleggen aan of mailen naar de programma-commissaris. Zonder inbreng van de clubleden is het onmogelijk om een programma samen te stellen dat aansluit bij de wensen van zo veel mogelijk leden.

Exposities van individuele leden of als club bij derden. Namens FotoGroep Boekelo exposeren leden individueel of groepsgewijs op verschillende locaties.

Wedstrijden 

De  “Hans Dors Bokaal” is de jaarlijkse clubwedstrijd. Alle leden leveren hiervoor fotowerk in. Een jury beoordeelt de foto’s en kent drie prijzen en indien van toepassing een aanmoedigingsprijs toe.

Clubservice voor derden.

Enkele keren per jaar zijn er op verzoek leden van FotoGroep Boekelo actief voor verenigingen.

Aanvragen kunnen bij Edith Howard worden ingediend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *